Over ons

R-BUILDING is al meer dan 16 jaar actief in bouwkundig onderhoud. Door onze jarenlange praktijkervaring en vakkennis hebben wij een visie die afwijkt van de manier waarop in het algemeen gewerkt wordt. Wij zijn ons ervan bewust dat de waarde van een vastgoedobject behouden moet blijven. Dat kan alleen als het aanzicht en de kwaliteit van een pand of object voor 100% in stand blijven.

Kennis, ervaring en vakmanschap

Door de specifieke kennis van onze medewerkers en de manier van werken met vaste teams kunnen wij op elk onderdeel van een onderhoudsplan inspelen. Of het nu om de renovatie van een 100 jaar oud pand gaat of het in stand houden van een modern utiliteitsgebouw. Het geven van technische en onderhoudsadviezen in combinatie met onze bouwtechnische deskundigheid zorgt ervoor dat wij elk project op de juiste wijze uit kunnen voeren.

 

Stap voor stap naar de juiste oplossing

Uw belang is ook ons belang. Een samenwerking waarbij een ieder weet wat de taken zijn en waar de kosten van tevoren duidelijk omschreven zijn is in het belang van beide partijen. Een deugdelijk advies vervat in een plan waarin stap voor stap het juiste onderhoud en de uit te voeren werkzaamheden worden vastgelegd en begroot is bij R-BUILDING een vanzelfsprekendheid. Een advies dat vrijblijvend en onverplicht is.

Uitvoeren na akkoord

Wij zijn gewend vooraf te inventariseren, schades worden op foto vastgelegd, wij maken een werkplan met startdatum en alle werkzaamheden worden genummerd en gefotografeerd. Onze vaste teams voeren de werkzaamheden uit, bij het afwerken van vloeren zo nodig ’s avonds of in het weekend. Elk project wordt aansluitend zonder interval afgewerkt. Met een vooroplevering met cliënt of projectbegeleider. Zijn er herstelpunten dan worden die meteen verholpen zodat eindoplevering altijd op de vastgelegde datum plaats vindt.

 

Maatschappelijk verantwoord

Veiligheid en milieu staan bij ons hoog in het vaandel. Bij elk advies en bij alle materialen die wij gebruiken, is ons uitgangspunt dat aan de kwaliteit van het werk niet getornd mag worden, maar ook het milieu en de gezondheid van onze medewerkers niet belast mogen worden. Wij zorgen dat onze kennis over producten die voldoen aan certificaten en milieunormen up-to-date is. Onze bedrijfsprocessen zijn afgestemd op verantwoord werken en handelen.